01 LED MPLAYER 2.0.1 (Card Q1 plus) Hướng dẫn Tải Về
02 LED PLAYER 6.1.5 (Card A2c, U4, T8, XC2.... Hướng dẫn Tải Về
03 LED SyncPlayer Setup V1.0.4 (Card V9) Hướng dẫn Tải Về
04 LED MEDIAPLAYER Hướng dẫn Tải Về
05 LED PLAYER 5.2 (phiên bản cũ) Hướng dẫn Tải Về
06 HD2016 V6.42 (Card U6B, U61, U62, W61, E62...) Hướng dẫn Tải Về
07 HD2018 V1.01 (bản cập nhật mới nhất của HD2016) Hướng dẫn Tải Về
08 HDPlayer 7.2.5.0 (Card D10, D20, D30, C10, C30...) Hướng dẫn Tải Về
09 APP dùng cho điện thoại hệ điều hành Android card điều khiển HD Hướng dẫn Tải Về
10 APP dùng cho điện thoại hệ điều hành IOS card điều khiển HD Hướng dẫn Tải Về
11 Nạp mạch LED đơn 4U (Bản 6652 mới nhất) Hướng dẫn Tải Về
12 One Full Super Setup 1176 ( Phần mềm đa hình ONE ) Hướng dẫn Tải Về
13 EasyScreen 3620 ( Phần mềm đa hình 4U) Hướng dẫn Tải Về
14 ONELED V3 Hướng dẫn Tải Về
15 LED Full Mini Hướng dẫn Tải Về
16 Smartfull Music Hướng dẫn Tải Về

17

Phần mềm Magic Karaoke nháy theo nhạc V4 và V5 (23/5/2018)

Hướng dẫn

Tải Về
18 LED Build V4.18 Hướng dẫn Tải Về
19 Filmware update dành cho card listen đơn sắc và 3 màu Hướng dẫn Tải Về
20 LED Studio V12.64 (Linsn) Hướng dẫn Tải Về
21 VJ Arkaos 1.22 Hướng dẫn Tải Về
22 Vmix. Pro ( trộn video) Hướng dẫn Tải Về
23 Resolume Arena 5.1.4 Hướng dẫn Tải Về
24 Driver cổng chuyển đổi USB - LAN 1000mbps (USB-RJ45) Hướng dẫn Tải Về
25 Driver cổng chuyển đổi USB - Serial Y-105 (USB-COM) Hướng dẫn Tải Về
26 APP dùng cho điện thoại hệ điều hành Android card điều khiển Listen Hướng dẫn Tải Về
27 APP dùng cho điện thoại Iphone cho card điều khiển Listen Hướng dẫn Tải Về
28 LED EDIT 2048SD (điều khiển màu hồng) Hướng dẫn Tải Về
29 Setup Full Pro 2018 V1.0.0.1 Hướng dẫn Tải Về
30 Setup Full Lite V3.0.0.5 Hướng dẫn Tải Về
31 Setup Full Fast V2.0.0.1 Hướng dẫn Tải Về
32 One Led Setup V3.1.4.2 Hướng dẫn Tải Về
33 Onefull Effects Hướng dẫn Tải Về
34 Teamviewer điều khiển máy tính từ xa Hướng dẫn Tải Về
35 Ultraviewer điều khiển máy tính từ xa Hướng dẫn Tải Về