ledhiepthanh.vn - Chuyên cung cấp các sản phẩm: - LED Quảng Cáo - LED Màn Hình - Bộ Nguồn LED,... .... Bảng Báo Giá:

Nguồn 12V30A LB ( HC )

180.000₫

Nguồn 12V41A Chengliang

450.000₫

Nguồn 12V40A LB ( HC )

290.000₫

Nguồn 5V60A LB ( HC )

180.000₫

Nguồn 5V20A

125.000₫

Nguồn 12V30A Chengliang

280.000₫

Nguồn 12V20A LB ( HC )

155.000₫

Nguồn 5V40A LB (HC)

155.000₫

Card HD W60-75

285.000₫

Card HD W62-75

450.000₫

Card LS-Q1 Pro

620.000₫

Card phát Linsn TS802

2.050.000₫

Card Phát LS-V9

1.650.000₫

Card HD - C15C Wifi

1.620.000₫

Card HD - C35C Wifi

2.150.000₫

Card Điều Khiển HD-R512

285.000₫

Card HD-W60 ( Wifi )

160.000₫

Card HD - U6B

120.000₫

LED Pha 30W

180.000₫

Đèn Pha LED 50w

250.000₫

Đèn Pha LED 100W

365.000₫

Đèn Pha LED 150w

650.000₫

Cuộn Chì Hàn

35.000₫

Kìm Cắt

50.000₫

Mỏ hàn Kebo 60W

60.000₫

Kìm Tuốt Dây Điện

70.000₫

Dây điện đơn 25D

70.000₫

Điện trở

10.000₫

Bộ xử lý hình ảnh màn hình led

Xem giới thiệu

Video sản phẩm