Đầu hàn

Viết đánh giá
Trạng thái: Còn hàng
Liên hệ
Khi sử dụng mỏ hàn một thời gian, đầu hàn sẽ mất khả năng dính chì. Bạn  nên mua một mũi hàn thay thế để các mối hàn được hiệu quả hơn.

Khi sử dụng mỏ hàn một thời gian, đầu hàn sẽ mất khả năng dính chì. Bạn  nên mua một mũi hàn thay thế để các mối hàn được hiệu quả hơn.

Các nội dung Hướng dẫn mua hàng viết ở đây