Module Ma Trận P4 ngoài trời GKGD

Viết đánh giá
Trạng thái: Còn hàng
Liên hệ
Mặt trước tấm ma trận Tấm P4 out GKGD Tấm P4 out GKGD Tấm P4 out GKGD ...

 

Mặt trước tấm ma trậnTấm module P4 ngoài trời GKGD

Tấm module P4 ngoài trời GKGD

Tấm P4 out GKGD 

Tấm module P4 ngoài trời GKGD

Tấm P4 out GKGD 

Tấm module P4 ngoài trời GKGD

Tấm P4 out GKGD 

Tấm module P4 ngoài trời GKGD

linh kiện đi kèm Tấm P4 out GKGD +zoong, cáp nguồn, dây bus

Tấm module P4 ngoài trời GKGD

Các nội dung Hướng dẫn mua hàng viết ở đây